Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/r111067asoc/public_html/wp-config.php on line 98

Warning: Constant WP_MAX_MEMORY_LIMIT already defined in /home/r111067asoc/public_html/wp-config.php on line 99
About us – Asociatia Vointa Romilor

Despre Noi

INTRODUCERE

Asociația "Voința Romilor": Promovând Drepturile și Incluziunea Comunității Rome

Asociația “Voința Romilor” este o organizație non-guvernamentală (ONG) care lucrează în România pentru promovarea drepturilor și bunăstării comunității rome. Fondată în anul 2023, asociația își propune să sprijine și să reprezinte interesele romilor, una dintre cele mai mari minorități etnice din România și Europa.

Misiunea Asociației “Voința Romilor” este de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale romilor prin intermediul unor programe și inițiative în domenii cheie, cum ar fi educația, sănătatea, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și combaterea discriminării.

Printre obiectivele principale ale asociației se numără:

  1. Educația: Asociația “Voința Romilor” promovează accesul la educație de calitate pentru copiii și tinerii romi, sprijinindu-i să-și finalizeze studiile și să obțină o pregătire adecvată pentru integrarea în viața socială și profesională.

  2. Sănătatea: Asociația acordă o atenție deosebită îmbunătățirii stării de sănătate a comunității rome, prin promovarea serviciilor medicale de calitate, prin informarea și educarea membrilor comunității despre prevenția și tratarea diferitelor afecțiuni.

  3. Ocuparea forței de muncă: Asociația sprijină romii în găsirea și păstrarea unui loc de muncă, prin intermediul programelor de formare profesională, consiliere și facilitarea accesului la oportunități de angajare.

  4. Incluziunea socială: Asociația “Voința Romilor” promovează integrarea socială a romilor prin intermediul proiectelor care încurajează participarea activă în comunitate, consolidarea identității culturale și promovarea diversității.

  5. Combaterea discriminării: Asociația luptă împotriva discriminării și stigmatizării romilor, promovând egalitatea de șanse și sensibilizând opinia publică cu privire la drepturile și contribuțiile comunității rome.

Prin intermediul parteneriatelor cu alte organizații și instituții relevante, Asociația “Voința Romilor” urmărește să consolideze eforturile de integrare și să contribuie la crearea unei societăți mai echitabile și incluzive pentru toți cetățenii României.

Misiunea noastra

Misiunea noastră: Promovăm drepturile și bunăstarea comunității rome prin programe educaționale, asistență medicală și incluziune socială.

Valorile noastre

Valorile noastre: Respect, egalitate, solidaritate și promovarea diversității culturale.

Viziunea noastră

Viziunea noastră: Creăm o societate în care romii sunt tratati cu demnitate, au acces egal la oportunități și sunt recunoscuți ca membri deplini ai comunității.

X